ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙΤΕ ΦΘΗΝΑ ΤΩΡΑ

Ασφάλειες αυτοκινήτου , μηχανής, φορτηγού, ταξί, ζωής, κατοικίας ,επιχείρησης

   

  ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΚΕΑ

  ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΚΕΑ

  Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι αιτήσεις για το ΚΕΑ θα γίνονται κάθε εξάμηνο αρχής γεννωμένης από 1 Νοεμβρίου.

  Επίσης είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στα Μητρώα του ΟΑΕΔ.

  Μια ακόμα μεγάλη αλλαγή που φέρνει το νέο νομοσχέδιο είναι πως οι δικαιούχοι έως και 45 ετών οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει με την φοίτησή τουσ στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι υποχρεωμένοι μετά από σχετική ειδοποίηση να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού ή θα μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή και σε εσπερινά γυμνάσια.

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

  1. Να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτος.
  2. Από 01/08/2018 εφόσον δύναται να εργαστούν είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησης τους, να ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας τους και  υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, να επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κ.Π.Α.2 που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης, – να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., ή τη συμμετοχή σε κάθε δράση προώθησης στην εργασία, όπως δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας.
  3. Όσοι δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι οφείλουν να μην παραιτούνται εκούσια και αναιτιολόγητα από την εργασία τους
  4. Να δέχονται κατ’ οίκον επισκέψεις από τους αρμόδιους υπαλλήλους των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας για επαλήθευση των στοιχείων που δηλώνουν.

  Για τις αιτήσεις που είναι εγκεκριμένες την ημέρα έναρξης ισχύος της παρούσης σύμφωνα με την Γ.Δ.5οικ.2961-10 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄128), η εισοδηματική ενίσχυση παραμένει σταθερή μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης τους. Με την πάροδο του εν λόγω διαστήματος, οι δικαιούχοι υποβάλλουν νέα αίτηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

  asfaleiesxatz  espa
  espa